Z Biblią na codzień

„Oto Matka twoja”

Ewangelia wg św. Łukasza 2,41-52.

>>> „Oto Matka twoja”

Dodatkowe informacje