Z Biblią na codzień

„Oto Matka twoja”

Ewangelia wg św. Łukasza 2,41-52.

>>> „Oto Matka twoja”

«Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!»

Ewangelia wg św. Łukasza 7,11-17.

>>> Płacz matki

Weźcie udział w święcie w Królestwie Boga

Ewangelia wg św. Łukasza 13,22-30.

>>> Weźcie udział w święcie w Królestwie Boga

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38.

>>> Najświętsza Maryja Panna Królowa

Idź za Mną

Ewangelia wg św. Mateusza 19,23-30.

>>> Idź za Mną

Na tej Skale zbuduję Kościół mój...

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-23.

>>> Na tej Skale zbuduję Kościół mój...

Gromadzić dla siebie czy być bogatym w oczach Boga?

Ewangelia wg św. Łukasza 12,13-21.

>>> Gromadzić dla siebie czy być bogatym w oczach Boga?

Tam, gdzie jest twój skarb…

Ewangelia wg św. Mateusza 13,44-46.

>>> Tam, gdzie jest twój skarb…

Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego

Ewangelia wg św. Mateusza 13,36-43

>>> Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą

Dodatkowe informacje