XX Niedziela Zwykła – 18 sierpnia AD 2019

1. Decyzją Warszawskiej Kurii Metropolitalnej został odwołany z naszej parafii ks. dr Grzegorz Mazur. Wielebnemu Księdzu bardzo dziękujemy za gorliwą pracę w naszej parafii i życzymy obfitych Darów Ducha Świętego na dalsze lata kapłaństwa. Oficjalne pożegnanie Księdza Grzegorza odbędzie się dziś podczas Mszy św. o godz. 12.00.

2. Decyzją Warszawskiej Kurii Metropolitalnej został skierowany jako wikariusz do naszej parafii ks. Marcin Wiśniewski.

3. W czwartek 22 sierpnia przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

Natomiast w poniedziałek, 26 sierpnia, nasze myśli i serca skierujemy na Jasną Górę, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał nam Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.

4. Konferencja dla rodziców i rodziców chrzestnych dzieci, odbędzie się w sobotę 31 sierpnia o godz. 19.00.

5. Zapraszamy małżeństwa obchodzące w tym roku okrągłe rocznice zawarcia związku małżeńskiego na Mszę św. odpustową w dniu 22 września o godz. 12.00, która będzie celebrowana w ich intencji. Małżeństwa, które pragną uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości, proszone są o zgłaszanie się w zakrystii. W tym dniu nie będzie udzielany Sakrament Chrztu św.

6. Wzorem lat ubiegłych Zespół Caritas organizuje w dniu odpustu 22 września loterię fantową. Prosimy o przynoszenie na tę loterię fantów do kiosku parafialnego.

7. Zapraszamy do lektury pisma parafialnego BRAT. Informujemy jednocześnie, że wcześniejsze numery pisma w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej parafii.

8. Wszystkim parafianom i przyjaciołom naszego kościoła, którzy w tym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny bądź urodziny, składamy najlepsze życzenia i zapewniamy o naszej modlitwie, polecając ich opiece Patrona parafii.


Ogłoszenia parafialne na niedzielę 18 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe informacje