Katechezy dla narzeczonych 

Drodzy Narzeczeni,

zapraszamy do naszej parafii bł. Władysława z Gielniowa na katechezy przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Zajęcia – prowadzone interaktywnie przez pary małżeńskie, zaproszonych gości oraz ks. Grzegorza – będą okazją do refleksji nad powołaniem do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz przypomnieniem prawd naszej wiary. Dla zainteresowanych znajdziemy czas na rozmowy indywidualne dotyczące konkretnych zagadnień duchowych i (przed)małżeńskich.

Program katechez:

» 1. spotkanie, 3 października: Po co mi ten „kurs”? Wprowadzenie, sprawy organizacyjne – Po tym spotkaniu można się wycofać z uczestnictwa.

» 2. spotkanie, 10 października: Czy my się znamy? Różnice damsko-męskie i wzajemne dopełnianie się.

» 3. spotkanie, 17 października: Eros czy Agape? Wartości. Relacje. Seks.

» 4. spotkanie, 24 października: Jak ja ciebie kocham? Synchronizacja egoizmów czy dar z siebie?

» 5. spotkanie, 7 listopada: O płci i płodności (odpowiedzialne rodzicielstwo, NPR - naturalne planowanie rodziny, naprotechnologia, adopcja).

» 6. spotkanie, 14 listopada: „Kładę dziś przed Tobą życie i śmierć” (aborcja, antykoncepcja, in vitro).

» 7. spotkanie, 21 listopada: Sakrament pokuty i pojednania. Jak przekroczyć niechęć/wstyd/lęk przed spowiedzią? Warunki dobrej i ważnej spowiedzi. Dlaczego muszę się spowiadać księdzu? Po co karteczki do podpisu?

» 8. spotkanie, 28 listopada: Sakrament małżeństwa. Dlaczego potrzebny nam Bóg? Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Co dalej po ślubie?

» 9. spotkanie, 5 grudnia: Odchodzenie z domu rodzinnego.

» 10. spotkanie, 12 grudnia: Przeszkody (do ważnego zawarcia małżeństwa), liturgia sakramentu.  

Informacje dodatkowe

Zapisać się na katechezy można tylko drogą mailową na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 1 października.

W pierwszym mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska obojga narzeczonych oraz numeru telefonu kontaktowego.

• Wszystkie spotkania odbywają się w środy, w godz. 19.45-21.30 w sali Emaus.

• Ze względu na uroczystość Wszystkich Świętych i związany z nią długi weekend nie będzie spotkania 31 października.

• Koszt uczestnictwa w katechezach: 150 zł od pary (materiały pomocnicze, honoraria dla zaproszonych gości, kawa, herbata, coś słodkiego…). Opłatę uiszczamy na pierwszym spotkaniu w gotówce.

• Nie będziemy mogli przyjąć osób, które zakładają uczestnictwo tylko w niektórych spotkaniach. Warunkiem udziału jest obecność obojga narzeczonych na wszystkich katechezach (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy maksymalnie jedną nieobecność).

• Dołożymy wszelkich starań, aby nasze spotkania nie były przykrą uciążliwością, ale okazją do lepszego poznania siebie nawzajem i pogłębienia swojej wiary. Tematyka katechez obejmuje zagadnienia teologiczne, etyczne, psychologiczne i medyczne, ale przede wszystkim jest próbą podzielenia się doświadczeniem budowania trwałego związku małżeńskiego i rodziny oraz nieustannego rozwijania się w wierze.

Kontakt

• Sprawy organizacyjne, w tym zapisy mailowe (z wyjątkiem nieobecności):

Ewa Dziarska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

• Sprawy duchowe (plus nieobecności):

ks. Grzegorz Mazur: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Link do strony na FB:

www.facebook.com/Narzeczeni-przy-Bażantarni-324574508290307

Zapraszamy!

Ewa i Grzegorz Dziarscy

Ks. Grzegorz Mazur

Sakramenty i sakramentalia

sprawowane w parafii bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie

Zgodnie z kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz regulacjami wydanymi przez Archidiecezję Warszawską, wszystkie sakramenty i sakramentalia przyjmuje się w parafii zamieszkania. Za adres zamieszkania uważa się ten, gdzie przebywa się choć jeden dzień z zamiarem przebywania przynajmniej trzech miesięcy, bądź osiągnięto czas trzech miesięcy.

Działania, jakie należy podjąć przed przyjęciem sakramentów bądź sakramentaliów:

Chrzest:

1. Wybrać datę chrztu. Poza wyjątkowymi sytuacjami chrzty w naszej parafii udzielane są w każdą Niedzielę oprócz I Niedzieli miesiąca na Mszy św. o godz. 13.15 a w wakacje na Mszy św. o godz. 12.00.

2. W tygodniu poprzedzającym chrzest przyjść do kancelarii z następującymi dokumentami:

a) akt urodzenia dziecka,

b) zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców dziecka. Jeżeli rodzice nie mają ślubu kościelnego to wcześniej (najlepiej miesiąc przed planowaną datą chrztu) trzeba przyjść na rozmowę duszpasterską,

c) znać dane rodziców chrzestnych (imię (imiona) i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Rodzice chrzestni muszą mieć ze swoich parafii (tam, gdzie faktycznie mieszkają) zaświadczenie, że mogą pełnić tę zaszczytną funkcję. 3. Uczestniczyć w konferencji przed chrztem, która odbywa się w II i IV sobotę miesiąca o godz. 19.00 w kościele.

Chrzest dorosłych:

Za dorosłego, który przygotowuje się do sakramentu chrztu św. uważa się osobę, która ukończyła 7 rok życia.

1. Przybyć do kancelarii (jeżeli chodzi o nieletnich to razem z prawnym opiekunem), aby ustalić czas i formę przygotowania.

Bierzmowanie:

Całoroczne przygotowanie do bierzmowania przeznaczone jest dla uczniów z klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W miesiącu odbywają się dwa spotkania:

1. Katecheza w kościele – dla wszystkich.

2. Spotkanie z animatorem – w grupach.

Terminy są podawane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z rodzicami.

3. Wymagania stawiane kandydatom:

a) przyjęty sakrament chrztu św.,

b) uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii,

c) udział w lekcji religii w szkole,

d) zaangażowanie na katechezie parafialnej,

e) obowiązują indeksy (ale na ustalonych we wrześniu zasadach),

f) obowiązuje sumienność w obecności i aktywności na spotkaniach (do niczego nie zmuszamy – w każdej chwili możesz się wypisać),

g) dbamy o lepsze zrozumienie swojej wiary (liczy się jakość, a nie ilość),

h) Eucharystia dla młodzieży – Niedziela, godz. 20:00.

4. Śledź profile na Facebook

Bierzmowanie dla dorosłych:

Przygotowanie do tego sakramentu odbywa się w ramach katechizacji przy parafialnej.

1. Na pierwszym spotkaniu, którego data podana zostanie w ogłoszeniach parafialnych, kandydat dowie się wszystkich niezbędnych informacji.

Sakrament pokuty:

1. Poza wyjątkowymi sytuacjami oraz Mszach, na których udzielany jest sakrament małżeństwa, sakrament pokuty sprawowany jest w czasie każdej Mszy św.

2. W pierwsze piątki miesiąca od godz. 17.30.

Sakrament namaszczenia chorych:

1. Zgłosić adres chorego w kancelarii lub zakrystii.

2. Trzeba pamiętać, że ten szczególny sakrament udzielany jest na czas choroby, zatem nie należy zwlekać. Przez ten sakrament Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich potrzymał i zbawił.

Małżeństwo:

1. Wybrać datę ślubu: z reguły sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty lub uroczystości. W celu rezerwacji terminu trzeba przybyć do kancelarii przynajmniej pół roku przed planowaną datą.

2. Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni przybędą do kancelarii w celu spisania protokołu przedślubnego z następującymi dokumentami:

a) świadectwa chrztu św. do ślubu kościelnego z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące: proszę sprawdzić czy na świadectwach jest informacja dotycząca sakramentu bierzmowania,

b) zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego, ewentualnie akt związku cywilnego, jeżeli taki już został zawarty,

c) zaświadczenia o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim oraz spotkaniach w Poradni Rodzinnej, d) miarodajne zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii. 3. Jeżeli sprawa jest szczególna np. ślub z osobą ochrzczoną ale niewierzącą, ochrzczoną we Wspólnocie niekatolickiej, niewierzącą, apostatą, po stwierdzeniu nieważności małżeństwa, rozwodnikiem, brak bierzmowania itp. należy ten fakt zgłosić w momencie rezerwacji terminu.

4. Na spisanie protokołu nie trzeba się wcześniej umawiać, należy jednak uwzględnić fakt, że spisanie protokołu i wszelkie związane z tym formalności zajmują ok. 30 min, zatem najlepiej przyjść na początku urzędowania kancelarii.

Pogrzeb:

1. Przybyć do kancelarii, aby ustalić datę pogrzebu. 2. Przynieść z Urzędu Stanu Cywilnego akt zgonu.

Pierwsza Komunia św.:

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji przy parafialnej.

1. Na pierwszym spotkaniu, którego data podana zostanie w ogłoszeniach parafialnych, kandydat, jak i jego rodzice, dowiedzą się wszystkich niezbędnych informacji.

Poświęcenie dewocjonaliów:

1. Aktu poświęcenia dewocjonaliów dokonujemy w zakrystii kościoła po Mszach św.

Inne przygotowania:

Kurs przedmałżeński:

1. Zapisy na kurs odbywają się na pierwszym spotkaniu, którego data podana zostanie w ogłoszeniach parafialnych.

2. Na pierwszym spotkaniu podane zostaną wszystkie niezbędne informacje.

Poradnia rodzinna:

1. Spotkania w Poradni Rodzinnej prowadzone są w kancelarii. Trzeba przybyć w odpowiednim dniu i czasie (informacja podana jest na tablicy obok kancelarii) i zapisać się na spotkanie.

Sakramenty

Spowiedź:

– codziennie, w czasie Mszy św. porannej i wieczornej. W I piątek miesiąca od godz. 17.30.

Chrzest:

Udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 13.15 we wszystkie niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca, która jest niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.

W lipcu i sierpniu Sakrament Chrztu św. udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00 we wszystkie niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca, która jest niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.

Formalności związane z sakramentem chrztu św.:

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym niedzielę, w której planujemy chrzest dziecka;

Należy przynieść:

• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;

• akt urodzenia dziecka – dokument USC (odpis);

• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska);

• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

• zaświadczenia o uczestniczeniu w konferencji dla rodziców i rodziców chrzestnych. W naszej parafii konferencje odbywają się w kościele w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 19.00.

• W przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebne jest pisemne zezwolenie własnego proboszcza.

• Należy pamiętać o świecy i białej szatce dla dziecka.

Bierzmowanie

• metryka chrztu,

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

• w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.  

Pierwsza Komunia Święta

• metryka chrztu dziecka.  

Małżeństwo

Narzeczeni powinni zgłosić się na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Należy przynieść:

• aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu.

• dowody osobiste,

• ostatnie świadectwo katechizacji.

• świadectwo bierzmowania.

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.

• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociąga! za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Konferencje dla narzeczonych:   środa, godz.  19.45, sala „Emaus” obok ołtarza. 

Początek: 3 października 2018 r. Prowadzi ks. Grzegorz Mazur.

Poradnia rodzinna:

środa, godz. 19.00-21.00

Zapisy narzeczonych na indywidualne spotkania przed rozpoczęciem dyżuru.

Wymagane są trzy spotkania. Między pierwszym i drugim spotkaniem konieczna jest miesięczna przerwa.

Zapraszam również na spotkania w sprawach rodzinnych po uprzednim umówieniu się podczas dyżuru.

• aktualne świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu z datą wystawienia do 3 miesięcy;

• zaświadczenie z USC (małżeństwo konkordatowe);

• świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej.

• jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii wymagane jest pisemne pozwolenie (substytucja) od jednego z proboszczów.

WIĘCEJ:

Informacje dla narzeczonych - katolików zamieszkałych w Polsce .

Posługa chorym

Sakrament pokuty, Komunia św. i Sakrament namaszczenia chorych w domu w I piątki miesiąca, godzina – do uzgodnienia z księdzem.

W nagłych wypadkach – o każdej porze.

Szafarze nadzwyczajni – po niedzielnych Mszach św. o 9.00, 10.30 i 12.00; na indywidualne prośby w sobotę po Mszy św. o 18.00.

Pogrzeb katolicki

Sprawy załatwiane są w kancelarii.

Potrzebny

• akt zgonu.

• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). akt zgonu z USC.

Msze gregoriańskie w intencji zmarłych

Msze św. gregoriańskie można zamówić w zakrystii lub kancelarii.

 

Sakramenty

Spowiedź:

– codziennie, w czasie Mszy św. porannej i wieczornej. W I piątek miesiąca od godz. 17.30.

Chrzest:

Udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 13.15 we wszystkie niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca, która jest niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.

W lipcu i sierpniu Sakrament Chrztu św. udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00 we wszystkie niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca, która jest niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.

Formalności związane z sakramentem chrztu św.:

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym niedzielę, w której planujemy chrzest dziecka;

Należy przynieść:

• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;

• akt urodzenia dziecka – dokument USC (odpis);

• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska);

• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

• zaświadczenia o uczestniczeniu w konferencji dla rodziców i rodziców chrzestnych. W naszej parafii konferencje odbywają się w kościele w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 19.00.

• W przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebne jest pisemne zezwolenie własnego proboszcza.

• Należy pamiętać o świecy i białej szatce dla dziecka.

Bierzmowanie

• metryka chrztu,

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

• w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.  

Pierwsza Komunia Święta

• metryka chrztu dziecka.  

Małżeństwo

Narzeczeni powinni zgłosić się na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Należy przynieść:

• aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu.

• dowody osobiste,

• ostatnie świadectwo katechizacji.

• świadectwo bierzmowania.

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.

• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociąga! za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Konferencje dla narzeczonych:   środa, godz.  19.45, sala „Emaus” obok ołtarza. 

Początek: 3 października 2018 r. Prowadzi ks. Grzegorz Mazur.

Poradnia rodzinna:

środa, godz. 19.00-21.00

Zapisy narzeczonych na indywidualne spotkania przed rozpoczęciem dyżuru.

Wymagane są trzy spotkania. Między pierwszym i drugim spotkaniem konieczna jest miesięczna przerwa.

Zapraszam również na spotkania w sprawach rodzinnych po uprzednim umówieniu się podczas dyżuru.

• aktualne świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu z datą wystawienia do 3 miesięcy;

• zaświadczenie z USC (małżeństwo konkordatowe);

• świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej.

• jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii wymagane jest pisemne pozwolenie (substytucja) od jednego z proboszczów.

WIĘCEJ:

Informacje dla narzeczonych - katolików zamieszkałych w Polsce .

Posługa chorym

Sakrament pokuty, Komunia św. i Sakrament namaszczenia chorych w domu w I piątki miesiąca, godzina – do uzgodnienia z księdzem.

W nagłych wypadkach – o każdej porze.

Szafarze nadzwyczajni – po niedzielnych Mszach św. o 9.00, 10.30 i 12.00; na indywidualne prośby w sobotę po Mszy św. o 18.00.

Pogrzeb katolicki

Sprawy załatwiane są w kancelarii.

Potrzebny

• akt zgonu.

• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). akt zgonu z USC.

Msze gregoriańskie w intencji zmarłych

Msze św. gregoriańskie można zamówić w zakrystii lub kancelarii.

 

Małżeństwo

Konferencje dla narzeczonych:  środa, godz.  19.45, sala „Emaus” obok ołtarza. 

Początek: 3 października 2018 r. Prowadzi ks. Grzegorz Mazur.

Poradnia rodzinna:

piątek, godz. 19.00-21.00

Zapisy narzeczonych na indywidualne spotkania przed rozpoczęciem dyżuru.

Wymagane są trzy spotkania. Między pierwszym i drugim spotkaniem konieczna jest miesięczna przerwa.

Zapraszam również na spotkania w sprawach rodzinnych po uprzednim umówieniu się podczas dyżuru.

• aktualne świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu z datą wystawienia do 3 miesięcy;

• zaświadczenie z USC (małżeństwo konkordatowe);

• świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej.

• jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii wymagane jest pisemne pozwolenie (substytucja) od jednego z proboszczów.

WIĘCEJ:

Informacje dla narzeczonych - katolików zamieszkałych w Polsce .

Dodatkowe informacje