Zapraszamy do lektury grudniowego numeru
pisma parafialnego BRAT

To już 215 numer naszego parafialnego pisma!

Do pobrania na półce obok kiosku parafialnego. Dziękujemy za dobrowolne wpłaty na koszty druku.

Spis treści:

Jezus znów przychodzi do nas na ziemię…
Ojciec Święty Franciszek – List na Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Modlitwa jubileuszu miłosierdzia
ks. Prymas Józef GlempPo raz pierwszy  w tej świątyni – Homilia z 17.12.2000 r.
Andrzej Baran OFM, UKSW Warszawa – (cz. 2)
Braciszek – Boże Narodzenie: Droga do Betlejem – Dzień Bożego Narodzenia

11  I Parafialny Konkurs Plastyczny i Literacki  pod hasłem „Narodzenie Pana Jezusa”
Otwieram drzwi – Ks. Edward Staniek – Święty czas
13  Módlmy się Ewangelią: Adwent – Boże Narodzenie
14 IX Dzień Dziękczynienia  za Dar Życia i Chrztu Świętego – Homilia ks. kard. Kazimierza Nycza
16 - Karolina Liszyńska – Wieści z życia parafian – Żeby wszyscy mieli się czym dzielić
17Od naszego mola książkowego – Eugenio Zolli –
Nazarejczyk

Dodatkowe informacje