Harmonogram spotkań kandydatów do bierzmowania

Bierzmowanie młodzieży 2017-2018

 

Ważne informacje przed bierzmowaniem

 

1. Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony w czasie Mszy św. 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00.

 

2. Na egzamin należy:

a) Przynieść świadectwo chrztu do sakramentu bierzmowania (jeżeli jeszcze nie zostało dostarczone) z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące (jeżeli chrzest odbył się w parafii bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie należy podać rok chrztu)

b) Jeżeli ktoś nie jest z naszej parafii, przynieść zgodę ze swojej parafii (jeżeli jeszcze nie została dostarczona)

c) Wybrać (z katalogu świętych) i podać imię patrona, znać Jego życiorys

d) Znać dane świadka bierzmowania (świadek musi mieć ukończone 16 lat i być po bierzmowaniu)

e) Złożyć ofiarę na pokrycie kosztów posprzątania świątyni, zakupu kwiatów, intencji dla ks. Biskupa, pamiątek)

3. Daty egzaminów:

12 września 2018 r. godz. 19.00 – 21.00

13 września 2018 r. godz. 18.00 – 20.00

14 września 2018 r. godz. 18.00 – 20.00

4. Próba przed bierzmowaniem

21 września 2018 r. (piątek) godz. 20.00 w kościele (bez świadków)

5. Spowiedź dla kandydatów, Rodziców, świadków 24 września 2018 r. (poniedziałek) godz. 17.00 w kościele

6. Na uroczystość bierzmowania przychodzimy w stroju galowym

7. Do nauczenia na pamięć:

a) Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

b) Dialog z ks. Biskupem:

B: N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego

K: Amen.

B: Pokój z tobą.

K: I z duchem twoim.  

Dodatkowe informacje