Żywy Różaniec – intencje na sierpień 2018:

W sierpniu modlimy się za poległych w Powstaniu Warszawskim i Bitwie Warszawskiej, o Boże błogosławieństwo dla Polski i naszej parafii oraz szczęśliwy powrót z wakacji dzieci i młodzieży.  

Zapraszamy na kolejne spotkanie kół Żywego Różańca w niedzielę 2 września 2018 r. po Mszy św. o godz. 12.00.

 


 

Papieskie intencje

Czerwiec

Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec

Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień

Intencja powszechna: Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień

Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad

Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami. Watykan, 13 lutego 2017 r.  

Dodatkowe informacje