Żywy Różaniec – intencje na listopad 2017:

W listopadzie modlimy się za zmarłych z naszych rodzin i naszej parafii oraz za śp. ks. kanonika Eugeniusza Ledwocha i śp. ks. Konstantego Rosińskiego.

Zapraszamy na kolejne spotkanie kół Żywego Różańca w niedzielę 3 grudnia 2017 r. po Mszy św. o godz. 12.00.

 


 

Papieska intencja ewangelizacyjna na wrzesień 2017 r.

Ojciec Święty wzywa do proszenia we wrześniu 2017 r. właśnie za nasze parafie, aby „ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości”.

 

Dodatkowe informacje