Żywy Różaniec – intencje na wrzesień 2017:

We wrześniu modlimy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich małżeństw w naszej parafii, a szczególnie obchodzących w tym roku jubileusze sakramentu małżeństwa oraz dzieci i młodzież rozpoczynającą nowy rok szkolny.

Zapraszamy na kolejne spotkanie kół Żywego Różańca w niedzielę 1 października 2017 r. po Mszy św. o godz. 12.00.

 


 

Papieska intencja ewangelizacyjna na wrzesień 2017 r.

Ojciec Święty wzywa do proszenia we wrześniu 2017 r. właśnie za nasze parafie, aby „ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości”.

 

Dodatkowe informacje