Spis treści:

2 – Kardynał Stefan Wyszyński – Życzenia na Boże Narodzenie
3 – Ojciec Święty Franciszek – List Apostolski Admirabile signum o znaczeniu żłóbka
6 – Nasze polskie wigilie
7 – Z historii parafii... Niezwykła Pasterka Roku Pańskiego 1986
8Siostra Marianna – SIOSTRO...   rozmowa 3
10 – Otwieram drzwi – Nie prześpij Adwentu 
12Braciszek: Renata Karwacka – Alek  i Boże Narodzenie
14 – Aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa – „Pani Marszałek”  czy „pani Marszałkini”?
15 – Ksiądz po kolędzie...
16 – WYCHOWANIE  DZIECI DLA NIEBA – 18.11.2019 r. 
16 – Jeśli nie kochasz swojej żony nie możesz kochać Jezusa.
17 – Winnica Pana.
18Jolanta Górecka – Pielgrzymka do Libanu śladami św. Charbela  – 9-17 listopada 2019 r.
 Żłóbek w Greccio
20 – 21 lat Caritas w naszej parafii
21 – Od naszego mola książkowego: List do moich kapłanów i Paragraf w sercu – Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej.

Dodatkowe informacje