Zapraszamy do lektury styczniowego numeru pisma parafialnego BRAT 01/2019

To już 247 numer naszego parafialnego pisma

Do pobrania na półce obok kiosku parafialnego. Dziękujemy za dobrowolne wpłaty na koszty druku.


 

Spis treści:

2 – Jezus „dziś” narodzony wzywa do radości
3 – Dobra polityka służy pokojowi – Orędzie Papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Pokoju
6 – Ks. Prałat Jacek Kozub – Pożegnanie Roku 2018
8 – Św. Jan Paweł II - Ojciec świadczy o Synu
9 – Janina Izabella Marciniak – Sen Maryi
10 – Elżbieta Olejnik i Śp. Prymas Kardynał Józef Glemp, spadkobierca Prymasa Tysiąclecia
11 – ks. Kamil Falkowski - Liturgiczne ABC
12 – Otwieram drzwi - Boże Narodzenie cd.
13 – Aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa 
14 – Braciszek: Renata Karwacka – Alek i postanowienie noworoczne
16 – Modlitwa Bez Granic – 13 dnia każdego miesiąca z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
18 – Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła
20 – Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej, Biblioteki parafialnej, Caritas i Totus Tuus
22 – 1% dla Caritas, Nasze dzieci w Kamerunie
23 – Od naszego mola książkowego – Benedykt XVI - Przyjście Pana. Rozważania papieskie.

Dodatkowe informacje