Zapraszamy do lektury grudniowego numeru pisma parafialnego BRAT 12/2018

To już 246 numer naszego parafialnego pisma

Do pobrania na półce obok kiosku parafialnego. Dziękujemy za dobrowolne wpłaty na koszty druku.

 

 


 

Spis treści:

2 – Życzenia Bożonarodzeniowe  
3 – Czuwajcie i módlcie się, bo nasz Pan przychodzi - List Prymasa Polski na Adwent 2018, 2 grudnia 2018
4 –Kard. Kazimierz Nycz - Prostujcie ścieżki Panu
6 – Przemówienia Wigilijne Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda
8 – Jacek Salij OP - PYTANIA NIEOBOJĘTNE - Niepokalane poczęcie 
10 –Zofia Kossak - Rok polski – Obyczaj i wiara - Grudzień – Anioł pasterzom mówił 
11 – ks. Kamil Falkowski – Liturgijne ABC
Otwieram drzwi – Boże Narodzenie – Módlmy się Ewangelią 
13 – Aby język giętki - powiedział wszystko, co pomyśli głowa

Braciszek – Ks. Mieczysław Maliński – Największy święty 
16 – Alek i Boże Narodzenie 
19 – Parafialny Zespół Caritas
20 – Wartości chrześcijańskie w wychowaniu
21 – Od naszego mola książkowego – Zuzanna. Powieść o uzdrowieniu serca – Emilia Litwinko 

Dodatkowe informacje