Roraty odprawiane są codziennie w dni powszednie o godz. 6.45.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, a zwłaszcza dzieci i młodzież, do wspólnego czuwania i oczekiwania na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Narodzenia Pańskiego.

Adwentowo-Świąteczny Szturm do Nieba w intencji Rodzin 

>>>

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 

I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.

Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
 
 

>>>

Zapraszamy do lektury październikowego numeru pisma parafialnego BRAT

To już 245 numer naszego parafialnego pisma

>>>

>>>

>>>

W NIEDZIELĘ 28 PAŹDZIERNIKA I 4 LISTOPADA PO MSZACH ŚWIĘTYCH
SĄ ROZPROWADZANE ŚWIECE NIEPODLEGŁOŚCI –
CEGIEŁKI NA KONTYNUOWANIE BUDOWY ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ.
ZAPALIMY JE 11 LISTOPADA O SYMBOLICZNEJ GODZINIE 19:18

>>>

Kardynał August Hlond wielki poprzednik
Prymasa Tysiąclecia i świętego Jana Pawła II

 

>>> Program koncertu

>>> Kolejne terminy:

Konferencja dla rodziców i rodziców chrzestnych

Od października konferencje przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych z naszej parafii będą się odbywać w II i IV sobotę miesiąca o godz. 19.00 w kościele.

>>> Kolejne terminy:

>>>

Dodatkowe informacje